Nuorten harrastusmahdollisuuksista

Taustaa

Janakkala toteutti kuntalaisilleen kevään 2019 aikana äänestyksen osallistuvasta budjetoinnista (1.).  3-vaiheisen äänestyksen kautta selvisi kärkipaikoille kaksi harrastusmahdollisuuksia parantavaa hanketta: 
    – Turengin tekonurmikentän siirrettävät katsomot sekä 
    – moposuora nuorille Janakkalaan. 
Kaikkiaan ääniä annettiin n. 30 eri kohteelle (2.).

Ensimmäisen kohteen: Turengin tekonurmikentän siirrettävien katsomoiden; hankinnan jälkeen budjetista on jäljellä vielä n. 35 tuhatta euroa.  Tämä raha käytetään listalla (2.) seuraavina olevien kohteiden hankintaan ja toteuttamiseen sikäli, jos se on mahdollista.

Moposuoraselvitystä

Olen itse ollut Janakkalan kunnan pyynnöstä mukana selvittämässä moposuoran sijaintipaikkoja sekä sen toteuttamisen ja hallinnoinnin edellytyksiä. 

Kokoonnuimme kesäkuun lopulla kunnantalolle, Turenkiin, yhdessä Janakkalan Nuorison Tuki ry’n ja kunnan edustajien kanssa. Kävimme kartalta läpi n. 10-15 kohdetta eri puolella Janakkalaa ja niistä jäi kesän ajaksi jatkoselvitykseen kaksi Janakkalan kunnan kannalta potentiaalista vaihtoehtoa.

Maanantaina 12.8.2019 kunnan oman sisäisen kokouksen lopputuloksena oli, että edellä mainituista alueista ei ole mahdollista käyttää moposuoran toteutuspaikkana. Minulle selvitettiin lyhyesti kokouksen jälkeen puhelimitse perusteluja. Joka tapauksessa selvitystä kuitenkin jatketaan kunnan ja mahdollisen yksityisen maanomistajan kanssa (3.).

Lisäselvitystä

Tutustuessani ensi viikon Janakkalan kunnan teknisen lautakunnan 20.8.2019 asialistaan sain hieman lisävalaistusta asioihin (4). Mm. ELY-keskus on antanut lausunnon Rastilan-Rastikankaan alueen pohjavesialueesta. Myös alueen asukkaat ovat antaneet palautetta ko. osayleiskaavaan. 

Viralan eritasoliittymän kohdalla VT3:n ja Mt130 väliseen sorakuoppaan on osoitettu moottoriurheiluun tarkoitettu alue (E-1 Moottoriurheilualue). ELY-keskuksen lausunnossa tähdennetään, että pohjavesialueelle ei tule kaavoittaa uusia moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitettuja kilpailu- tai harjoitteluratoja. Moottoriurheilu voi lausunnon mukaan uhata pohjaveden laatua, jos öljyä tai polttoainetta vuotaa maaperään onnettomuuksien, konerikkojen, tankkauksen tai huollon yhteydessä.

Lähialueen asukkeiden palautteessa Rastilan-Rastikankaan osayleiskaavaan on otettu kantaa vanhaan Hallenbergin soramonttuun suunnitellusta moottoriurheilualueesta (Kuva 1., sininen varjostettu alue). Heidän palautteessaan pyydetään kiinnittämään huomiota meluhaittaan sekä siihen, että moottoriurheilukäyttöä tulisi olemaan iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi he olettavat, että toiminta tulisi olemaan valvomatonta ja se ei välttämättä tulisi pysymään valvomatta alueella.

Kuva 1. (Lähde: Kansalaisen Karttapaikka 8-2019)
Kuva 2. (Google Street View 4-2009)

Huomioitavaa

– alue on montussa, joka rajautuu myös ääniltään kaikilla laidoilla mäen lappeisiin (idässä Mt130, etelässä soraharjuun, lännessä VT3:n Janakkalan liittymäramppiin ja pohjoisessa Mt292:een)
– alueen puustoon ei ole ollut tarkoitus koskea muuten kuin moposuoralle käyttöön rajatulla alueella
– käytön rajausta oli alueellisesti tarkoitus myös tehostaa puomilla tai portilla Vt292:n alikulun yhteyteen
– alueella ja sen ympäristössä on jo muutenkin liikenteestä aiheutuuvaa ääntä
– moposuora oli tarkoitus pinnoittaa asvaltilla, jolloin riski pohjavesien pilaantumiseen minimoituu.  Minimaaliseen öljyvahingontorjuntaan voidaan varautua myös imeytyspurulla tmv.
– alueella ei ollut tarkoitus huoltaa kalustoa eikä tankata

Alue on sijainniltaan sen luonteinen, että samaan yhteyteen moposuoran kanssa olisi tälle alueelle voitu sovittaa myös enduroajolenkki. Näin ollen saman valvonnan piirissä olisi ollut kaksi toiminnetta. Ajolenkkikäyttöä varten puustoa olisi tarpeen kaataa n. katuharjan varren verran tai enintään n. 2 metrin leveydeltä.

Loppusanat  

Paikallisessa sosiaalisessa mediassa on viime aikoina ollut paljon keskustelua siitä, kuinka mopopojat aiheuttavat liikennekäyttäytymisellään ja ajotavoillaan vaaratilanteita taajamissa, erityisesti kauppojen ja leikkipuistojen läheisyydessä. Moposuoran saaminen Janakkalaan olisi varmasti – ellei kitkenyt tätä häiriökäyttäytymistä kokonaan niin – vähentänyt vaaratilanteiden syntymistä merkittävästi. Toiminta alueella olisi ollut hallittua ja hallinnoitua niin aikojen kuin käytön osalta. Samalla moposuoran käyttäjien lisäksi aluetta olisi voineet käyttää myös lähiseudun autokoulut ajoharjoittelukäyttöön. Ajoharjoittelua ja liikennevalistusta olisi ollut mahdollista tehdä alueella myös ilta-aikaan.

Toinen näkökulma voidaan asettaa ELY-keskusten toiminnan suuntaan. Toimivatko ne tasapuolisesti kaikkialla Suomessa?  Riihimäellä on liukkaan ajon harjoitteluun tarkoitettu alue ja Lahden Salpausselälläkin on ohjattua moottorikerhotoimintaa mm. enduro- ja motocrosskäyttäjille. Molemmat paikat ovat lisäksi pohjavesialueella. Toisaalta Janakkalan Viralassa vanha Hallenbergin soramonttu on keskellä vilkkaasti liikennöityä tiestöä, joita suolataan talvisin.

Onko edelleen siis parempi, että mopopojat ja heitä vanhemmat motoristit javat edelleen holtittomasti taajamissa jalankulkijoiden seassa vai olisiko tässä kohtaa voinut koittaa, miten ohjattu moposuora parantaisi toimintaa ja vähentäisi häiriökäyttäytymistä taajamissa?

Linkkejä

1. Osallistuva budjetointi
2. Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen tulokset: 19.6.2019
3. Janakkalan kunta odottaa yhteistyökumppanikseen yksityistä tahoa: 12.8.2019 
4. Janakkalan teknisen lautakunnan esityslista §166/20.8.2019, Ilmoitusasiat/liitteet

%d bloggaajaa tykkää tästä: