Janakkalassa kunnanvaltuusto päättää isoista asioista 14.11.2022

Janakkalan kunnanvaltuustolle tulee marraskuun 14. päivälle käsiteltäväksi todella laaja kattaus erilaisia, isoja asioita. Sen lisäksi, että päätetään kunnallisveroprosentti sekä kiinteistöveroprosentit niin päätetään myös teknisen johtajan valinnasta, talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2026; sekä kunnanhallituksen esityksestä myydä Tapailakoti ulkopuoliselle toimijalle.

Linkki esityslistalle, Jankv 9/2022 – 14.11.2022 klo 17.00

§ 93-95: Kokouksen aloituspykälät; Laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta ja käsittelyjärjestys

§ 96 Vuoden 2021 arviointikertomukseen annetut vastineet
– aiemmat käsittelyt: tarkastuslautakunta 11.5.2022/ § 43 ja kunnanvaltuusto 6.6.2022/ § 53
– tarkastuslautakunta on esittänyt, että kunnanhallitus antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitettyihin työhyvinvointia ja rekrytoimisongelmia koskeviin havaintoihin ja esittää syyskuun 2022 loppuun mennessä, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että arviointikertomuksessa otetut havainnot huomioidaan v.2023 talousarviota laadittaessa.
– vastineet: sivistyslautakunta 24.8.2022/ § 61; Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta 25.8.2022/ § 57; tekninen lautakunta 21.9.2022/ § 171; kunnanhallitus 31.10.2022/ § 288
– päätösesitys: valtuusto päättää antaa toimielimiltä kerätyt vastauksena tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen havaintoihin

§ 97 Ympäristöterveydenhuollon lautakunnan jaoston edustajien uudelleen valinta
– aiemmat käsittelyt: kunnanvaltuusto 29.8.2022/ §70 ja kunnanhallitus 31.10.2022/ § 303 + 3.11.2022/ § 314
– paikkojen täyttäminen edellisten kuntavaalien jälkeen puolueiden käymien neuvotteluiden perusteella. Neuvotteluiden perusteella Janakkalalla on kokoomuksen miespaikka.
– päätösesitys: henkilöiden uudelleen valinta; uudet henkiköt Aki Lintumäki (kok) ja Kari Saarinen (kok).

§ 98 Työllisyyden kuntakokeilu/ Määräaikaiset virat
– aiemmat käsittelyt: sivistyslautakunta 18.11.2020/ § 81; kunnanhallitus 23.11.2020/ § 240; valtuusto 14.12.2020/ § 110; sivistyslautakunta 21.9.2022/ §77; kunnanhallitus 24.10.2022/ § 276
– Eduskunnan 13.4.2022 päätöksen mukaisesti valmistelussa olevaa työllisyyden kuntakokeilua jatketaan v.2024 loppuun saakka. Työllisyyden hoito on siirtymässä kuntien hoidettavaksi v.2024 aikana
– päätösesitys: valtuusto päättää jatkaa määräaikaisen erityisnuoriso-ohjaajan virkaa 31.12.2024 asti

§ 99 Teknisen johtajan virka
– aiemmat käsittelyt: kunnanhallitus 15.8.2022/ §224 ja 24.10.2022/ §227
– aiempi Janakkalan kunnan tekninen johtaja Aki Tiihonen irtisanoutui 22.7.2022. Kunnanhallitus päätti 15.8. kokouksessaan avata viran uuteen hakuun.
– 4.9.2022 auki olleeseen anonyymiin hakuun saatiin 14 hakemusta. Hakijoiden joukosta haastateltiin 6 hakijaa, joiden joukosta soveltuvuusarviointeihin etenivät: Kari Nostaja, Harri Vierikka, Ville Keränen ja Mari Honkonen (lähde: Janakkalan Sanomat 19.9.2022)
– haastatteluryhmä on tehnyt esityksensä valittavasta henkilöstä 29.9. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 24.10. kokouksessaan ja esittää kunnanvaltuustolle, että uudeksi tekniseksi johtajaksi valittaisiin Harri Vierikka.
– päätösesitys valtuustolle: 1. valita virkaan Harri Vierikka; 2. palkka 6500€/kk ja matkapuhelinetu; 3. 6kk koeaika; 4. virka on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen työnantajalle.

§ 100 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026
< linkki: omaa referointiani kunanhallituksen 24.10.2022 talousarviokokousta ennen >
– aiemmat käsittelyt: kunnanhallitus 24.10.2022/ § 279
– kunnanhallituksen esitys talouskirjasta kunnanvaltuustolle 14.11. kokoukseen aukeaa <tästä>. Kaikki muutosesitykset sekä kunnanjohtajan esitys talouskirjasta kunnanhallitukselle 24.10. löytyvät <täältä>.
– kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vv.2023-2026 kokouksessaan 24.-25.10. Joidenkin teknisten korjausten (vrt. kirjoitus- ja ajatusvirheet teksteissä, taulukoissa jne.) lisäksi tehtiin muutosesityksiä seuraavasti:

Täältä löydät kaikki kokouksen aikana tehdyt tekstimuutokset ja muutosesitykset kirjattuina kokouksen kulun mukaisina (sivulta 3 alkaen)

 • joukkoliikenne (es. Piia Aitto-oja/ kd): lisätään toimintakuluihin 30.000,00€ talousarviovuodelle 2023 HSL-joukkoliikennesopimuksen käyttöönottoon. Esitys raukesi kannattamattomana.
 • varhaiskasvatus (es. Piia Aitto-oja/ kd): jatketaan esiopetuksen ostamista yksityisestä päiväkodista, arvio tarvittavasta määrärahasta v.2023: 70.000,00€. Lisäksi varhaiskasvatuksen sääntökirjaan ja muihin vastaaviin asiakirjoihin tulee tehdä tämän mahdollistavat muutokset. Esitystä kannattivat: Reijo Löytynoja (sd.), Eini Nurmi (vihr.) ja Irmeli Elo (kesk.). Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 • varhaiskasvatus (es. Piia Aitto-oja/ kd): esitys talousarviosta poistosta; henkilöstökulut 60.000,00€ päiväkodin johtajan perustamiseen 1.1.2024 alkaen. Esitystä kannattivat: Reijo Löytynoja (sd.), Eini Nurmi (vihr.) ja Irmeli Elo (kesk.). Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 • liikunta-alueiden infra (es. Eini Nurmi/ vihr): lisäysesitys valaistuksen parantamiseen ulkoliikuntapaikoille v. 2023 25.000,00€ ja v.2024 25.000,00€, sekä lähiliikuntapaikkojen päivitys ja kehittäminen; 40.000,00€ jokaiselle vuodelle. Esitykset raukesivat kannattamattomina.
 • muutosesitys (es. Petri Hakamäki/ kesk) tilapalveluiden osalta, että täsmennetään Turengin (nyt vielä käytössä olevan) koulun osalta, että ylläpitoa ei jatketa 1.9.2023 jälkeen, koska sille ei ole varattu määrärahoja. Lisäksi poistettiin toimintakuluista arvio 35.000,00€/kk ylläpitokustanukset, koska rakennus poistetaan käytöstä. Esityksiä kannatti Reijo Löytynoja. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 • Turengin terveysaseman (es. Reijo Löytynoja/ sd.):
  • ilmanvaihdon parannus (800.000,00€) siirto vuodella eteenpäin v.2023-2024 -> 2024-2025
  • peruskorjaus (suunnitteluraha 50.000,00€): siirto vuodella eteenpäin v.2023 -> 2024
  • esityksiä kannattivat Eini Nurmi ja Piia Aitto-oja. Kunnanhallitus hyväksyi muutokset yksimielisesti.
 • Lyylinpuisto (es. Reijo Löytynoja/ sd.): muutosesitys, että investointiin varataan 300.000,00 euroa (kunnanjohtajan esitys 700.000,00€) ja siirretään v.2025 -> 2026. Esitystä kannattivat Aki Lintumäki (kok) ja Irmeli Elo (kesk). Kunnanhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.
 • Hakamäen urheilukenttähankkeeseen liittyen tehtiin seuraavia muutosesityksiä (näiden käsittelyn ja päätöksenteon aikana Petri Hakamäki/ kesk; ei ollut läsnä kokouksessa: esteellinen/ asianojaisjäävi):
  • Hakamäen urheilukentän rakentaminen (es. Reijo Löytynoja/ sd.): kunnanjohtajan esitys urheilukentän rakentamiseen varataan investointimääräraha 1.477.000,00€, vuodelle 2024 -> muutosesitys: siirretään vuosille 2023-2024 700.000,00 € + 777.000,00 €. Esitystä kannattivat Piia Aitto-oja ja Irmeli Elo. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
  • yhdystie Tykkivajantie-Hausjärventie (es. Piia Aitto-oja): muutosesityksenä, että aikaistetaan vuodella 2025 -> 2024; 120.000,00 €. Esitystä kannatti Aki Lintumäki ja kunnanhallitus hyväksyi sen yksimielisesti.
  • huoltorakennus (es. Irmeli Elo/ kesk): aikaistetaan vuodella; v.2023 ja 2024, 400.000,00€/v kumpanakin. Esitystä kannatti Piia Aitto-oja ja kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti

Loppuun pari omaa pohdintaani:

 • en pidä siitä, että kyläkoulujen toiminnan lakkaaminen kerrotaan ”päätöksenä” talousarviokirjassa; ymmärrän kuitenkin sen, että koulujen MAHDOLLISEN toiminnan lakkaamisen kohdalla tulee säästöjä opetusryhmien lakkaamisen kautta (kaksi opetusryhmää, ensimmäinen vuosi elo-joulukuulta 60.000,00 euroa ja seuraava täysi vuosi n. 150.000,00 euroa. Miten paljon kunta pystyy tukemaan kyläyhteisöä, että koulun toiminta pystyttäisiin ylläpitämään ja miten paljon sälytetään kylien/ kyläyhdistysten harteille? …huolettaa kovasti!
 • sitoutuvatko kaikki toimielimet ja viranhaltijat ”lapsiystävällinen kunta” -statuksen saavuttamiseen (vuodelle 2023) sekä kyseisen ohjelman vaatimiin kehittämistyöhön ja tavoitteisiin?
 • kuullaanko kuntalaisia herkällä korvalla myös jatkossa, mitä tulee esimerkiksi Janakkalan kunnan ikärakenteen muuttumiseen sekä sen vaatimiin muutoksiin. Huolehditaanko kaikista ja kaikkien tarpeista, vaikka hyvinvointialueet ottavatkin vastuulleen ison osan kunnalle aiemmin kuuluneista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vastuista.

§ 101 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2023
– aiemmat käsittelyt: kunnanhallitus 24.10.2022/ § 280
– taustatieto: vuoden 2022 tuloveroprosentti Janakkalassa on 21,00 %
– laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta (vrt. hyvinvointialueuudistus) ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta 55 §:n mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä v.2023 tuloveroprosentiksi v.2022 tuloveroprosentti 12,64% vähennettynä.
– Janakkalan kunnan talousarvio v.2023 perustuu tuloveroprosenttiin 8,36%, sekä vuosille 2024-2026 8,4% (v.2024 alusta lukien kunta ilmoittaa tuloveroprosentin kymmenyksen tarkkuudella.
– esitys: kunnanvaltuusto määrää Janakkalan v.2023 tuloveroprosentiksi 8,36%

§ 102 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2023
– aiemmat käsittelyt: kunnanhallitus 24.10.2022/ § 281
– kiinteistöveroprosenttien lain säätämät ylä- ja alarajat näet asiapykälästä: < täältä >
– kiinteistöveroprosenttien tasot ovat olleet esityksen mukaisia Janakkalan kunnan talousarviota v.2023 ja taloussuunnitelmaa 2023-2026 valmisteltaessa. Vuodelle 2023 ei esitetä muutoksia vuoden 2022 kiinteistöveroprosenteista; yksi lisäys v.2023: voimalaitoksen veroprosentti 1,50%
– esitys: valtuusto päättää hyväksyä kiinteistöveroprosentit v.2023

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
 • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
 • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
 • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00
 • voimalaitoksen veroprosentti 1,50

§ 103 Maan osto kunnalle Kiurula -nimisestä kiinteistöstä
– aiemmat käsittelyt: tekninen lautakunta 21.9.2022/ § 163; kunnanhallitus 31.10.2022/ § 294
– määräala n. 9 hehtaaria; kiinteistönumero 165-431-1-1017 – Janakkala
– maan ostoa perustellaan vireillä olevan Etelä-Janakkalan asemakaavan alueella (ns. Punkan teollisuusalue); mahdollisen teollisuusalueen liittymän rakentaminen
– määräalan hankkimiselle anotaan samalla 220.000,00 € lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle 2022
– esitys: 1. hyväksyä lisämääräraha 220.000,00 € vuodelle 2022 maan ostoa varten ja 2. hyväksyä maan osto em. kiinteistöstä liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

§ 104 Maan osto kunnalle Lassila -nimisestä kiinteistöstä
– aiemmat käsittelyt: tekninen lautakunta 21.9.2022/ § 162; kunnanhallitus 31.10.2022/ § 295
– määräala n. 0,223 hehtaaria, kiinteistönumero 165-432-2-141 – Turenki
– maan ostoa perustellaan kevyen liikenteen väylän rakentamisella (Lammintien suunnalla)
– määräalan hankkimiselle anotaan samalla 2.230,00 € lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle 2022
– esitys: 1. hyväksyä lisämääräraha 2.230,00 € vuodelle 2022 ja 2. hyväksyä maan osto em. kiinteistöstä liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

§ 105 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
– aiemmat käsittelyt: kunnanhallitus 3.11.2022/ § 316
– kiinteistönumero 165-432-1-154
– maanvuokrasopimus kattaa n. 1,69 hehtaarin määräalaa, joka sijaitsee osoitteessa Tapailanpiha 7; määräalan vuokraoikeuden ja vuokraoikeudella sijaitsevien rakennusten sekä liittymien myymistä sekä vuokraoikeuden alaisen määräalan vuokraamista
– esitys: kunnanvaltuusto päättää 1. hyväksyä maanvuokrasopimuksen 10.0000,00€/ v. maanvuokrasopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin ja 2. oikeuttaa kunnanhallitusta tekemään vuokrasopimukseen tarkennuksia.

§ 106 Vuokrasopimus määräalan ja sillä sijaitsevan rakennuksen vuokraamisesta
– aiemmat käsittelyt: kunnanhallitus 3.11.2022/ § 317
– asiakokonaisuus sisältää määräalan ja sillä sijaitsevan kiinteistön takaisin vuokraamista kunnalle
– myyjä ja ostaja allekirjoittavat vuokrasopimuksen koskien kaupankohteen tilojen vuokraamisya takaisin myyjälle. Osapuolet myös suunnittelevat kaupan kohteen rakennuksen korvaamista uudisrakennuksella seuraavien vuosien aikana, jonka jälkeen kaupan kohteen rakennus on tarkoitus purkaa.
– esitys: valtuusto päättää 1. vuokrata määräalan ja sillä sijaitsevan kiinteistön takaisin kunnalle vuokrasopimuksen mukan ja ehdoilla ja 2. oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään kohdassa 1. mainitun vuokrasopimuksen.

§ 107 Valtuustoaloite: Kevyen liikenteen reittien tarpeellisuus
– aiemmat käsittelyt: Sirpa Autio/ kesk + 9 valtuutettua valtuustoaloite 17.9.2018; tekninen lautakunta 23.11.2021/ § 220; kunnanhallitus 29.11.2021/ § 488; tekninen lautakunta 21.9.2022/ § 172; kunnanhallitus 31.10.2022/ § 297
– < linkki: asiapykälään; aloitevastauksineen ja asiakäsittelyineen >
– valtuustoaloite on tehty kevyen liikenteen tarpeellisuudesta Tervakosken keskustasta Hämeenlinnaan, Janakkalan kirkolle, Leppäkoskelle, Rehakkaan jne. sekä uuden ehdotuksen kevyen liikenteen väylän rakentamisesta välille Tervakoski – Riihimäki.
– aiemmin samasta aiheesta on tehty valtuustoaloite v.2015, johon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastaus oli kielteinen. Tuolloin ELY-keskuksen perusteluina oli Hämeenlinnan seudun pyöräilyselvitys, Janakkalan v.2030 yleiskaavan tilanne, jonka mukaan liikenne ei ole riittävää sekä simulointimalli pyöräilymääristä, jossa lähtötietona oli kunnan maankäyttötiedot.
– aloitteen vastaus käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 23.11.2021, jolloin kustannuslaskenta Tervakoski-Riihimäki -välin kevyenliikenteenväylän (6 km matkalle) perustamiskulut olisivat olleet, ilman suunnittelukuluja ja maanlunastuskuluja: 1,5-2 miljoonaa euroa. Lisäksi tuolloin arvioitiin kesä- ja talvihuoltokustannuksiin n. 15.000,00-17.000,00 euroa/ vuodessa.
– aloite palautui kunnanhallituksesta 29.11.2021 tekniseen lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi, ja toivottiin vielä selvittää mahdollisten piennarlevennyskaistojen perustamista ja kuluja. Palautusta uudelleen valmisteltavaksi esitti Petri Hakamäki/ kesk ja sitä kannatti Reijo Löytynoja/ sd. Kunnanhallitus ei ollut yksimielinen valmisteluun palauttamisesta, jolloin äänestettiin: 6 ääntä palauttamisen puolesta (Hakamäki, Löytynoja, Aitto-oja/kd, Lintumäki/kok, Elo/kesk ja Nurmi/vihr) ja 3 ääntä palauttamista vastaan (Alijärvi/sd, Vesioja/ps ja Ojanen/ps).
– tekninen lautakunta käsitteli 21.9.2022 kokouksessaan aloitteen uutta vastausta piennarlevennyskaistoista. Uudenmaan ELY-keskus totesi piennarlevennyskaistojen rakentamisen olevan ”yllättävän hintavaa”, eikä puoltanut niiden rakentamista, koska perustaminen maantien viereen tulisi olemaan haastavaa samanlaisen ajokaistan- ja piennarlevennyskaistan maanvajoamisen aikaansaamiseksi. Lisäksi ELY-keskus pohti vastauksessaan maantietä pitkin kulkeville piennarlevennyskaistojen muodostamaa vaikutelmaa leveämmästä tilasta ja siitä johtuvaa ajonopeuksien nousua.
– aloitteen vastauksessa todetaan, että tulevaisuudessa voisi tehdä laajempaa selvitystyötä yhdistettyjen kävely- ja pyöräteiden tarpeellisuudesta. Janakkalan kunta on mukana Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa (EKOLIITU). Suunnittelutyöryhmässä pohditaan nykyistä turvallisempaa, terveellisempää ja ympäristöystävällisempää liikkumista Hämeenlinnan-Janakkalan seuduilla
– esitys: valtuusto päättää 1. hyväksyä valtuustoaloitteen vastauksen ja 2. hyväksyä aloitteen loppuunkäsitellyksi

§ 108 Valtuustoaloite: Kuntalaisten omakustanteisesta kaava-alueen katujen asfaltoinnista Janakkalassa
– aiemmat käsittelyt: Petri Hakamäki/ kesk valtuustoaloite 22.3.2021; tekninen lautakunta 23.11.2021/ § 221; tekninen lautakunta 21.9.2022/ § 173; kunnanhallitus 31.10.2022/ § 298
– < linkki: asiapykälään; aloitevastauksineen ja asiakäsittelyineen >
– valtuustoaloitteen taustalla on koronapandemian alkamisen jälkeen huomattavasti alentuneet raakaöljyn- sekä bitumin hinnat. Tästä johtuen kuntalaiset ovat olleet aktiivisia kunnan suuntaan saada luvan kilpailuttaa ja päällystyttää asuinalueidensa hiekka- ja sorapintaisia pihakatuja asvaltilla.
– tekninen lautakunta on käsitellyt valtuustoaloitetta 23.11.2021, jolloin aloitteen vastauksessa on todettu kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun vuoksi kaikkien Janakkalan kunnan sorapintaisten katujen uudelleen perustamisen (mukaan lukien teiden kuivatusjärjestelmät) tulevan liian kalliiksi; 1,0-1,5 miljoonaa euroa. Tekninen lautakunta on päättänyt palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Palauttamista on esittänyt teknisen lautakunnan puheenjohtaja Merja Taponen/ kesk ja sitä kannatti Elise Lehtinen/ ps. Lautakunta oli valmisteluun palauttamisesta yksimielinen.
– toisella kertaa tekninen lautakunta käsitteli valtuustoaloitteen vastausta 21.9.2022. Tuolloin todettiin, että katujen uudelleen perustamista sekä kuivatusta ajatellen pitäisi teettää maaperätutkimukset ja edelleen teettää niiden vaatimat korjaavat toimenpiteet. Edelleen vastauksessa todetaan, että jos kunta antaa kadun varrella asuville kiinteistönomistajille luvan päällystää, kunta ei voi ottaa vastuullensa päällysteen kestävyyttä, roudan aiheuttamia vahinkoja jne, jolloin kunnossapitovastuu jäisi työn tilaajalle.
– esitys: valtuusto päättää 1. hyväksyä valtuustoaloitteen vastauksen ja 2. hyväksyä aloitteen loppuunkäsitellyksi

§ 109 Valtuustoaloite: Rakennuskannan kunnon erityinen seuranta Janakkalan kunnassa
– aiemmat käsittelyt: valtuustoaloite 10.12.2018, Perussuomalaisten valtuustoryhmä; tekninen lautakunta 21.9.2022/ § 174; kunnanhallitus 31.10.2022/ § 299
– < linkki: asiapykälään; asiaselosteineen ja asiakäsittelyineen >
– valtuustoaloitteessa on otettu kantaa kunnan laajaan rakennuskantaan sekä siitä ammattitaitoisesti huolehtimiseen. Aloitteessa huolehditaan myös, että tulevaisuudessa säästötoimenpiteillä ei itse aiheutettaisi vakavia ongelmia.
– valtuustoaloitteessa esitetään, että kuntaan perustettaisiin määräajaksi ”ylimääräinen” rakennusalan ammattilaisten työryhmä, joka erityisesti keskittyisi kommentoimaan ja huomioimaan erilaisia puutteita ja korjaustarpeita rakennuskannassa, myös kun niitä rakennetaan. Lisäksi esitetään, että työryhmä suorittaisi kunnan omissa kiinteistöissä kuntokartoituksia ja dokumentoisi ne tarkkaan.
– aloitteen vastauksessa kerrotaan, että kuntaan ollaan hankkimassa vuoden 2022 aikana ns. huoltokirjajärjestelmä, mihin keskitetään kaikista tällä hetkellä käytössä olevista sovelluksista, tietokannoista sekä sähköisistä kansioista kaikki tiedot yhteen ja samaan paikkaan. Lisäksi sillä pystytään dokumentoimaan kaikki huolto-, tarkastus- ja kunnossapitotoimet, joita kunnan omissa kiinteistöissä suoritetaan. Uusi huoltokirjajärjestelmä käyttöönotetaan vuoden 2023 aikana.
– esitys: valtuusto päättää 1. hyväksyä valtuustoaloitteen vastauksen ja 2. hyväksyä aloitteen loppuunkäsitellyksi

§ 110 Ilmoitusasiat
– seuraava Janakkalan kunnanvaltuuston kokous pidetään 12.12.2022.

%d bloggaajaa tykkää tästä: