Ehdotus valinnaisten kurssien tarjottimelle

Maanantain 9.12. kunnanvaltuustokokouksessa tein aloitteen vapaavalintaisesta, maksuttomasta, metsästäjätutkinnosta Janakkalan perusopetuksen opetussuunnitelmaan tai kerhotoiminnan muodossa.

Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suoritetun kirjallisen kokeen hinta on tällä hetkellä 20 euroa. Tämän lisäksi osallistutaan 12 tuntia kestävään metsätäjätutkintoon valmentavaan koulutukseen, joka on pääkaupunkiseudun ulkopuolella hinnaltaan n. 20-40 euroa.

Aloitteen pohjalla on ehdotus saada nuoret kiinnostumaan luonnosta, luonnossa liikkumisesta ja miksei myös ammuntaharrastuksesta. Toisaalta ajatuksena on myös saada nuoret mukaan metsästys- ja riistanhoitoyhdistyksiin, joissa on varmasti tilaa myös nuoremmalle sukupolvelle.

Valtuustoaloite: Metsästäjätutkinto Janakkalan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan

Luonnossa liikkuminen ja eräharrastukset lisäävät tutkitusti hyvinvointia ja ovat tärkeitä kaiken ikäisille. Erä­har­rastukset kokoavat niin kyläyhteisöjä kuin perheitäkin yhteen. Tärkeintä ei ole aina saalis vaan myös luonnossa oleminen ja yhdessä tekeminen. Luonto on meillä lähellä ja sen antamia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää.

Tällä hetkellä metsästys- ja riistanhoitoyhdistykset ovat saman haasteen kourissa kuin mikä tahansa vapaa­eh­tois­toiminta: aktiivijäsenet ikääntyvät ja nuoria on entistä haastavampaa saada mukaan toimintaan. Aiemmin metsästys ja riistanhoito kulkivat elinkeinona sukupolvelta toiselle ja tätä kautta saatiin luontaisesti myös ruokaa pöytään.

Riistanhoito ei kuitenkaan ole pelkkää metsästämistä. Se hyödyttää myös jokaista peruskansalaista. Hir­vi­eläin­kan­nan säännöstelemisellä pystytään torjumaan liikenne- ja viljelyvahinkoja. Kun muistetaan uutisointia kou­lu­teiden varsille, taa­ja­miin ja asuintalojen pihoihin pyrkivistä susista ja karhuista sekä kasvimailla ja pelloilla möy­ry­ävistä villisikapesueista, on syytä samalla muistaa peto- ja haittaeläinkannan rajoittaminen.

Jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus eräharrastukseen ja metsästäjätutkinnon suorittamiseen ilman kuluja

Esitän, että Janakkalan kunta mahdollistaisi nuorille metsästäjätutkinnon suorittamisen osana perusopetuksen ope­tussuunnitelmaa. Kurssi toteutettaisiin ilman kuluja 8. vuosiluokalla vapaaehtoisena oppiaineena- tai esi­mer­kik­si kerho­toi­minnan muodossa. Tutkintoon liittyviä aiheita voisi opettaa paikallisten yhteistyö­kump­paneiden, kuten esimerkiksi paikallisten metsästysseurojen sekä luonto- ja riistanhoitoyhdistysten kanssa. Ennen kurssin toteutusta oppilaiden kiinnostus metsästäjätutkinnon suorittamiseen selvitettäisiin ja em. yhteistyökumppanit kutsuttaisiin suunnitteluun mukaan.

Maksuton metsästäjätutkinto osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa voisi olla Janakkalassa veto­voi­ma­te­kijä, jota voitaisiin markkinoida monipuolisesti.

Janakkalassa, kunnanvaltuuston kokouksessa 9.12.2019

Petri Hakamäki, Keskustan valtuustoryhmä

%d bloggaajaa tykkää tästä: