Verouudistuksella positiivista kehitystä Janakkalan asukasmäärään

Janakkalassa päivitetään parhaillaan kiinteistörekisteriä. Tämä on juuri oikeaan aikaan vaiheistettua pohjatyötä mm. kohti vuoden 2023 alusta voimaan tulevaa kiinteistöverouudistusta. Uudistus on tervetullut ja vastaa niihin kysymyksiin, josta minultakin moni kuntalainen on kuluneen valtuustokauden aikana kysynyt.

Tällä hetkellä kunnan on mahdollista päättää vain yhdestä ja samasta veroprosentista koko alueellaan, koskien: yleistä kiinteistöveroprosenttia sekä vakituisen asuinrakennuksen-, muiden asuinrakennusten-, yleishyödyllisten yhteisöjen- tai rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa. Uudistuksen myötä kunnanvaltuustolla olisi mahdollista päättää erisuuruisista kiinteistöveroista koskien esimerkiksi päätaajamia ja haja-asutusalueita.

Kiinteistöverouudistuksen pohjalla on selvitys maapohjien ja kiinteistöjen arvostamisjärjestelmien uudistuksesta. Verotusarvot ovat tietyillä alueilla jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Uudistuksella lisätään veron oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Oletuksena koko uudistuksessa olisi, että kunnat pyrkisivät pitämään kiinteistöveron tuoton ennallaan. Kunnan verokertymää ajatellen uudistuksen tavoitteena ei siis ole nostaa eikä laskea kiinteistöveroa. Yksittäisen kiinteistön vero voisi uudistuksen myötä kuitenkin nousta tai laskea. 

Kiinteistöverouudistukseen liittyy vielä paljon yksityiskohtia sekä työtä mm. hintavyöhykealueiden uudelleen määrittelyssä koko maan alueella. Tavoite on kuitenkin selkeä: kaikki rakennustyypit ja maa-alueet sekä niiden kauppahinta tulee huomioida, kun kiinteistöveroprosentteja määritetään. Suomen hallitus on antamassa esityksensä vielä vuoden 2021 aikana, jolloin vuoden 2022 aikana päästäisiin kunnittain valmistelemaan muutosta vuoden 2023 verotukseen.

Mitä tämä mahdollisesti tarkoittaisi meillä Janakkalassa? Kuntamme on maantieteellisesti laaja ja meillä on päätaajamien: Turengin ja Tervakosken, lisäksi paljon vireitä kyliä ja kylätaajamia. Maa- ja metsätaloutta on harjoitettu kunnassamme pitkään, tiloilla on tehty sukupolvenvaihdoksia uusille omistajille sekä osittain tiloja on muunnettu myös muuhun käyttöön. 

Jos kiinteistöverouudistus etenee tämän hetkisen aikataulutiedon mukaisesti, se ollaan ottamassa käyttöön seuraavalla valtuustokaudella myös Janakkalassa. Uudistuksen tulee olla reilu ja sillä on mahdollista saada aikaan elinvoimaa sekä veto- ja pitovoimaa niin päätaajamiin kuin maaseudulle ja kyliinkin. Odotan innolla, että uusi pian valittava valtuusto pääsee kuulemaan selvityksiä sekä päättämään asiasta.

Petri Hakamäki
kuntavaaliehdokas, nro 18 (kesk)
Janakkala

%d bloggaajaa tykkää tästä: