Harrastustakuusta Harrastamisen Suomen malliin

Harrastustakuu oli yksi vaaliteemoistani eduskuntavaaleissa keväällä 2019. Ajatuksenani oli löytää valtionhallinnon tasolta ja kunnallisesti tarkasteltuna ratkaisumalli, jonka kautta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus yhteen harrastukseen, joko kokonaan maksuttomasti tai sitten matalimmalla mahdollisella maksulla.

Lasten ja nuorten arki on tällä hetkellä siinä määrin keskenään vertailtuna erilaista, että monilla on useita harrastuksia, kun taas joillakin ei ole lainkaan iltapäivä-, ilta- tai viikonloppuharrastusta. Lisäksi erilaisten pelien ja älylaitteiden yleistyessä on liikkuminen vähentynyt dramaattisesti. Liikunta on kansanterveydellisesti tärkeää, mutta jokaisella tulisi olla mahdollisuus valita itseään eniten kiinnostava ja mieluinen harrastus.

Harrastuksen myötä lapsille ja nuorille olisi mahdollista tarjota kanssakäymistä ikätovereidensa kanssa. Ryhmässä toimiminen parantaisi sosiaalisia taitoja. Kun ryhmää ohjaisi joku muu kuin oma läheinen aikuinen tai oma vanhempi niin se parantaisi ”auktoriteettien” sietokykyä. Kaikista näistä on suurta hyötyä aikuisiällä, työelämässä jne.

Harrastamisen Suomen malli on syntynyt pitkälti Keskusta-vetoisesti. Tiede- ja kulttuuriministerinä vielä toimiessaan Annika Saarikko on ollut iloinen, että Harrastamisen Suomen mallista on saatu päätös koronapandemian aikanakin. Harrastamisel Suomen mallin periaatteellisena tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Myös maksuttomuudella tavoitellaan sitä, että kaikkiin tuloluokkiin kuuluvilla perheillä olisi mahdollisuus päästä uuden harrastemallin piiriin.

Kevään 2021 aikana on pilotoitu Harrastamisen Suomen mallia yli 110 kunnassa. Näistä 1.-9.-luokkalaisille suunnatuista piloteista on kerätty kokemuksia ja syyslukukaudella 2021 päästään hankkeita jatkamaan uusissakin kunnissa. Harrastusten tulee toteuttaa kyselyin kerättyjen vastausten ja listojen perusteella lasten ja nuorten harrastustoiveita ja käynnistyä viimeistään syyskuun aikana. Harrastustoiminnan tulee olla pääasiassa viikottaista ja jatkuvaa.

Janakkalassa hankehakemus syyslukukauden 2021 Harrastamisen Suomen malliin osallistumiseksi jätettiin keväällä. Asiaa käsiteltiin toisen Janakkalassa valitun ”Kylien lasten ja nuorten iltapäivät”-kumppanuuspöytäpilotin aikana. Viranhaltijavastuulla valmisteltu hankehakemus johtanee piakkoin yhteydenottoihin seuroihin ja yhdistyksiin, joiden kanssa kunta alkaa toteuttaa uutta mallia. On myös tiedossa, että hankkeelle tullaan Janakkalan kuntaan palkkaamaan hankekoordinaattori.

%d bloggaajaa tykkää tästä: