Tehdään Kanta-Hämeestä yhdessä edelläkävijä TYÖHYVINVOINTIALUEENA!

Sote-uudistus vie meitä kohti uutta. Sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluasemien työryhmien hallintoa on tarpeen suunnitella ja muodostaa uudelleen. On reilua myöntää, että johtamisen kulttuuria lienee syytä tarkastella koko hyvinvointialueella toisella tavalla kuin eri osaamisalueita on tähän mennessä johdettu.

Uudistuksen kohdalla tarvitaan uutta raikasta suunnittelua hallintoon. Tulevana motivaattorina suunnitella hallintoa uudella tavalla on se tosiasia, että tähän mennessä lääkärit ovat johtaneet lääkäreitä; sairaanhoitajat sairaanhoitajia, pelastuspalvelun asiantuntijat palomiehiä ja -naisia jne. Kun uudistusta aletaan suunnitella ja käyttöönottaa, kaikki edellä mainitut palveluosa-alueet ovat saman hallinnon- sekä tulo- ja menoarviosuunnittelun että tietojärjestelmäsuunnittelun piirissä.

Meillä on käsissämme merkittävä kokonaisuus uudistustarpeita. Niissä onnistuessamme pystymme kasvattamaan niin Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kuin sen ulkopuolistenkin yksityisen- ja kolmannen sektorin toimijoiden työhyvinvointi-ilmapiiriä. Parhaimmillaan koko Kanta-Hämeen maakunnan työhyvinvointikulttuuria pystytään kehittämään erinomaiseen suuntaan. Se puolestaan lisää kilpailukykyä ja vetovoimaa koko maakunnan alueella.

Ei ole liikaa sanottu, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kehitystyöllä saamme yhdessä onnistuessamme aikaan paljon muutakin hyvää. Koko maakuntamme hyväksi.

Meillä jokaisella on omien työuriemme aikana ollut varmasti tilanteita, joissa asiat eivät ole menneet hyvin. On kenties tullut tehtyä jopa virheitä, jotka nekin ovat johtuneet monesta eri seikasta; itsestämme, ryhmästämme tai muista ulkopuolisista tekijöistä. Selvittelystä on syntynyt stressiä, työt ovat seuranneet työpaikalta kotiin, on aiheutunut kenties unettomuuttakin, joka entisestään kuristaa jaksamista.

Työntekijä on paljon äärellä siinä, miten työtehtävät tulevat tehdyiksi, yksilö toimii ryhmässä ja pystyy hoitamaan vastuunsa. On tarpeen joustaa, kun tulee tiukka paikka, kun esimerkiksi työmäärä kasvaa sairaustapausten tmv. sattuessa. Työntekijällä on myös vastuu asiakaspalvelun laadusta ja siitä, millaiselta yritys näyttää ulospäin.

Työn sisältöä ja työskentelytapoja pystyvät parhaiten kehittämään juuri ne henkilöt, joilla on vastuu päivärutiinien hoidossa. Raportointi työjohdolle ja esimiehelle on merkittävässä roolissa silloin, kun tehtyä työtä arvioidaan, kerrotaan tilaus- ja huoltotarpeet työkaluihin ym. materiaaleihin liittyen jne.

Saumattomalla ja laadukkaalla yhteistyöllä pidetään pyörät pyörimässä.

Työnantaja- ja esihenkilöroolissa työskentelevät seuraavat työn etenemistä, vastaanottavat uusia työtilauksia, hoitavat maksu- ja laskuliikennettä, ja niin edelleen. Yksin työjohdon panoksella asiat eivät kaiken kaikkiaan tule valmiiksi vaan tarvitaan myös motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö.

Työjohdon, esihenkilöiden sekä työntekijöiden saumattomalla ja laadukkaalla yhteistyöllä pidetään pyörät pyörimässä, saadaan tilatut työt hoidettua ja kaikkien palkat maksettua. Kehitystä on mahdollista tehdä monella osa-alueella niin yritysimagon- ja yrityskulttuurin tasolla kuin esihenkilöiden ja työntekijöiden osaamisen, työhyvinvoinnin sekä työssä jaksamisenkin suhteen.

Hyvin onnistuneet sopumukset sisältävät myös palkitsemisosion.

Säännöllisillä palaute- ja kehityskeskusteluilla esihenkilöiden ja henkilöstön välillä, mutta myös työparien ja työryhmien tasolla pystytään läpikäymään, missä onnistutaan ja missä on kehittämistä. Näillä keskusteluilla on myös oleellinen rooli henkilöstön sitouttamisella yritykseen, kun työntekijätkin pääsevät kertomaan kokemuksiaan ja ehdotuksiaan mahdollisista parannuksista omaa- ja ryhmänsä työtä koskien.

Jokainen meistä on ollut aika ajoin tyytymätön omaan palkkaukseensa. Yritys, joka kehittää toiminteitaan kaiken aikaa näkyvästi siten, että kaikki työntekijät tehtävästä tai arvosta riippumatta pääsevät osallistumaan, todennäköisesti myös käyttää jotain tapaa ja keinoa henkilöstön palkitsemiseen.

Olen blogissani kesällä 2019 pohtinut kunnallisten alojen ja kuntatyöntekijöiden tulospalkkausta. Voit halutessasi tutustua aiheeseen tarkemmin.

Palkitsemisessa pienin mahdollinen ele on kiittää tehdystä työsuorituksesta. Kiittäminen on tärkeää muistaa myös tilanteissa, joissa ei välttämättä ole onnistuttu aivan tavoitteiden mukaisesti. Tällä keinoin lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta ja päästään mahdollisesti pohtimaan, missä voidaan parantaa.

Kehittyneempiä muotoja mahdollisessa palkitsemisessa ovat mm.: henkilö- tai ryhmäkohtainen palkankorotus, tulospalkkaus, tavoitteiden mukainen ryhmäbonus, jossa onnistuneesta suorituksesta voi käyttää eri tavoitetasoja (esim. mahdollisuus saada suurempi bonus, jos suoritus tulee tehdyksi tavoitteiden mukaan ennen asetettua määräaikaa, juuri määräaikana tai hieman määräajan jälkeen), jne.

Yritys, joka käyttää alihankkijoita tai kumppaneita, asettaa todennäköisesti tavoitteita myös heidän suuntaansa. Ensiarvoisen tärkeää on saada esimerkiksi alihankitut työsuoritteet, osakomponentit jne. tasalaatuisina ja ajallaan. On tärkeää valvoa etenemistä ja jakaa kokemuksia jo työsuoritteiden aikana. Näin on mahdollista korjata tai muuttaa asioita ennen lopullista määräaikaa tai parantaa osakomponentin laatua. Hyvin onnistuneet alihankinta- ja kumppanuussopimukset sisältävät myös palkitsemisosion, palaute- ja kehityskeskustelut, jne.

Meillä on erinomainen mahdollisuus onnistua Kanta-Hämeen alueella

Sote-uudistus, koskien sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita; valmistellaan loppuvuoden 2022 aikana. Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa. Kaikki asiat eivät ole valmiina tuolloin vaan opettelua ja kehitystyötä riittää aloittamisen jälkeen vielä vuosiksi eteenpäin.

Meillä on jo nyt hyvä johtamisen tapa sekä johtamisen malli Kanta-Hämeessä. Eri palvelualojen hallintojen yhdistämisen myötä on välttämättä käyttöönotettava erilaisia johtamistapoja ja -rakenteita, joihin kaikilla tasoilla tulee olla mahdollista ottaa kantaa ja kehittää niitä jatkossakin.

— Millainen olisi sinun ihannetyöpaikkasi?
— Millaisissa asioissa koet olevasi parhaimmillasi?
— Haluaisitko kehittää toimintaa, itse kehittyä ja oppia työn ohella uutta.

Suurin onnistumisen mahdollisuus sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden aloittamisen myötä on mielestäni siinä, miten uusia johtamisen-, työtapojen- ja palkitsemisen malleja pystytään levittämään myös varsinaisten hyvinvointialueiden ydinalueiden ulkopuolelle. Tässä tulee muistaa myös kaikki tarvittavat yksityisen- ja kolmannen sektorin toimijat. Eikä pelkästään heitä vaan koko maakunnan kaikki mahdolliset alat, yritykset ymv. toimijat, koska apu- ja tukitoimialoja löytyy valtava määrä!

Kanta-Hämeessä on koko maakunnan alueella mahdollisuus onnistua erinomaisella tavalla julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyen. Tähän tarvitaan kaikki mukaan, tässä voimme onnistua vain yhdessä.

Vetovoimaisen työhyvinvointialueen kehittymisessä tarvitaan kaikkia eri palvelu- ja toimialoja, kaikkia yrityssektoreita, kenties jopa yksityishenkilöitä. Positiivinen kehityksen kierre on mainiolla tapaa mahdollinen lisätä:

1) Vetovoimaa: tulee kiinnostusta maakunnan työpaikkoja, yritystontteja, palveluita, asumismahdollisuuksia jne. kohtaan

2) Pitovoimaa: huomataan, että asiat rullaavat hienosti niin kuin oltiin alunperin ajateltu ja halutaan jäädä niiden äärelle. Kenties pystytään osallistumaan itse kehitystyöhönkin.

3) Lumovoimaa: Alueen kehittäminen etenee vauhdilla. Syntyy hyvän kierre, jossa onnistutaan entistä laajemmalti. Yritykset, palvelualat ja sektorit tukevat toisiaan entistä laajemmin.

Haluatko sinä olla tässä kehityksessä mukana? Minä haluan auttaa meitä onnistumaan tässä!
Sitoudun tähän tavoitteeseen. Tehdään tämä yhdessä!

One thought on “Tehdään Kanta-Hämeestä yhdessä edelläkävijä TYÖHYVINVOINTIALUEENA!

Kommentit on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: